Status og hændelser omkring Vendelboarkivet
17 Oktober 2016

Normal drift

KORT MED VANSKELIG LÆSBAR TEKST.

Postmesteren brugte nogle skabelon-kort, som han udfyldte med data.
Disse kort var formentlig fremstillet på en spritduplikator.
Ved scanning af kortet bliver de fortrykte tekster meget dårlige eller de forsvinder helt.
Vi mener man stadig kan få brugbar information af disse kort, så der bliver ikke foretaget yderligere arbejde med disse kort.

Hvis det er væsentligt for brugerne, at vide hvad den forsvundne tekst indeholder,
så besøg HISTORISK ARKIV i Hjørring

Man kan evt. sende en e-mail eller ringe.