menu Om postmesteren Om postrytterne Om processen

Postrytterne

Arbejdet med digitalisering af Vendelboarkivet og fremstillingen af denne hjemmeside er sket som et samarbejde mellem Arkivlauget og Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum.

Medlemmer af arkivlauget, som består af medlemmer fra Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, blev inspireret af projektet med Nygaards Sedler, og begyndte arbejdet i sommeren 2009.

Efter studietur til Herning, og flere møder, kunne arbejdet gå i gang august 2009.

7-8 medlemmer sluttede op om projektet og rollerne som indscannere, fotograf, indtastere og webmaster blev fordelt. Derudover er en edb-kyndig, som hjælp ved fremstilling af indtaster-software og hjemmeside, tilknyttet projektet.

Første etape af projektet er færdiggørelsen af det sogneopdelte kartotek. Senere vil det mandlige efternavnsregister og det kvindlige fornavnsregister følge. Det er tanken, at der til sidst vil blive foretaget en OCR behandling af samtlige kort. Resultatet af dette arbejde vil betyde, at al maskinskrevet tekst på kortene, vil kunne søges i en fritekstsøgning.